E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 6 december 2019

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams

De Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG hebben onlangs het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vastgesteld. Voor gemeenten een belangrijke stap om de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen en huishoudens op een voldoende niveau te kunnen invullen.
lees meer

Jan-Dirk Sprokkereef stopt als programmadirecteur GHNT

Jan-Dirk Sprokkereef beëindigt op 1 februari 2020 zijn activiteiten als programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij heeft een nieuwe functie aanvaard als lid Raad van bestuur bij Siza, een organisatie die mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteunt.
lees meer

Campagne helpt slachtoffers seksueel geweld sneller hulp te zoeken

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen  de campagne ‘Wat kan mij helpen’ gelanceerd, om mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt te motiveren hulp te zoeken.
lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Als het aan minister Dekker (voor Rechtsbescherming) ligt, moeten verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven die in voorlopige hechtenis zitten voortaan verplicht aanwezig zijn op de terechtzitting en bij de uitspraak. Op deze manier wordt zeker gesteld dat het slachtoffer zijn spreekrecht kan uitoefenen in het bijzijn van de verdachte.
lees meer

Onderzoek verruiming aangifteplicht seksueel misbruik

Het zou goed zijn om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van organisaties die niet meewerken aan de overdracht van informatie over seksueel misbruik binnen de eigen kring, te verruimen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
lees meer

Initiatief voor de aanpak van ‘stalkerware’

Antivirusbedrijven en organisaties tegen huiselijk geweld hebben de handen ineengeslagen om het gebruik van 'stalkerware' te bestrijden. Het samenwerkingsverband ‘Coalition Against Stalkerware’ bestaat uit tien internationale bedrijven en organisaties.
lees meer

Wetsvoorstel opvang van slachtoffers zonder verblijfsvergunning

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wijzigt in verband met de opvang van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning. Het wetsvoorstel is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend.
lees meer

Docenten herkennen slachtoffers mensenhandel niet

Achtenzeventig procent van de docenten in het voortgezet onderwijs denkt een slachtoffer van mensenhandel niet te kunnen herkennen onder hun leerlingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) onder 400 Nederlandse docenten.
lees meer

‘Maak het verschil voor een kind' wint Gouden Handjes-prijs

'Maak het verschil voor een kind' heeft de Gouden Handjes-prijs gewonnen. Dit is een aanmoedigingsprijs voor het beste professionele initiatief met betrekking tot kindermishandeling.
lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Eerste resultaten onderzoek aanpak huiselijk geweld

Gemiddeld maken gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld 71 geweldsincidenten per jaar mee. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
lees meer

Slachtoffermonitor Seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018

Deze slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen gaat in op de aard en omvang van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Hoe vaak komt het voor? Welke kinderen worden slachtoffer? Worden zij adequaat geholpen?
lees meer

Het beste besluit voor het kind

Brochure over het stappenplan van de Kinderombudsman 'Het beste besluit'. In vier stappen naar het beste besluit voor een kind.
lees meer

E-zine Kindermishandeling

In het kader van de Week  tegen de Kindermishandeling 2019, heeft de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) een online magazine met verschillende artikelen over kindermishandeling en seksueel misbruik gepubliceerd.
lees meer

'Niet meer doen!'

Bureau Beke heeft in opdracht van het programma Politie & Wetenschap onderzocht wat de kenmerken en achtergronden zijn van downloaders van kinderporno met een laag risicoprofiel die niet voor de rechter zijn geweest, maar wel een behandeling hebben gevolgd. Deze aanpak – INDIGO – wordt sinds 2012 door de politie en het OM toegepast om kinderpornozaken sneller af te wikkelen.
lees meer

De krachten gebundeld

Om kinderen in de opvang zo goed mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat zij  zich positief ontwikkelen hebben Blijf Groep en Altra (jeugdhulp) een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor kinderen in de opvang. 
lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Video's

SAFE Women lanceert video

SAFE Women, een website voor vrouwen die te maken hebben met partnergeweld, heeft een video gelanceerd om aandacht te vragen voor dit online platform, om zo meer vrouwen te kunnen helpen.
lees meer

Animatiefilm SGBV migranten en nieuwkomers

Migranten en nieuwkomers zijn extra kwetsbaar voor seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGBV). Om hen voor te lichten over SGBV en de weg naar hulp te bieden, is er nu een animatiefilm, beschikbaar in 23 talen.
lees meer

Kijk voor meer video's op www.huiselijkgeweld.nl