E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 6 mei 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet stelt 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast extra geld voor de uitbreiding van de diverse taken voor Veilig Thuis, ontvangen de centrumgemeenten structureel extra middelen voor de vrouwenopvang.
lees meer

Start landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronacrisis

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld gestart. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.
lees meer

Huiselijk geweld melden bij apotheek

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen vanaf deze maand met een codewoord bij de apotheek een melding doen van huiselijk geweld. Als een slachtoffer de woorden ‘masker 19’ uitspreekt, schakelt de apotheker Veilig Thuis in.
lees meer

De Waag start hulplijn voor plegers huiselijk geweld

De Waag, het centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg, heeft een anonieme telefonische hulplijn geopend voor mensen die zich agressief gedragen of dreigen te gaan gedragen in de thuissituatie.
lees meer

Adviezen en meldingen Veilig Thuis vorig jaar flink toegenomen

Bij Veilig Thuis is het aantal adviezen en het aantal meldingen van huiselijk geweld in de periode 2017-2019 toegenomen met respectievelijk 39 en 28 procent. Wel varieert de ontwikkeling van het aantal adviezen en meldingen sterk per regio.
lees meer

Een op de tien jongeren kreeg in 2019 jeugdzorg

Vorig jaar kregen 443.000 jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg. Dat is 1 op de 10 jongeren. Vooral het aantal jongeren met jeugdhulp neemt al enkele jaren toe, net als de duur van de verleende hulp. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Wat als de spanningen thuis oplopen?

Het campagneteam ‘Samen tegen Corona’ heeft deze one-pager ontwikkeld die praktische tips geeft voor situaties als de spanningen thuis te hoog oplopen en er onveilige situaties dreigen te ontstaan ten tijde van deze coronacrisis. Hierin wordt de nadruk gelegd op concrete handelingsperspectieven voor omstanders.
lees meer

Team-Kim lanceert video's voor kinderen en jongeren in nood

Team-Kim heeft twee video's gemaakt met tips voor kinderen die door de coronacrisis in nood komen. De tips in de filmpjes worden gegeven door ervaringsdeskundigen van Team-Kim. Dit zijn jongeren die zelf te maken hebben gehad met een vorm van kindermishandeling.
lees meer

Zelfscan Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

De gemeente kan deze zelfscan gebruiken om een goed beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale (wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
lees meer

Video Ketenwerkproces ex-partnerstalking

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) en Veilig Thuis Rotterdam hebben een video voor professionals gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe te handelen bij stalking. Deze video ‘Ketenwerkproces ex-partnerstalking’ is landelijk beschikbaar gesteld.
lees meer

GREVIO's 1st General Activity Report

Dit eerste General Activity Report van GREVIO doet verslag van de eerste vier jaar van GREVIO's mandaat: van juni 2015 tot mei 2019. GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) is het monitorcomité van het verdrag van de Raad van Europa inzake de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld: het Istanbul Verdrag.
lees meer

Jaarrapportage Resultaten kinderporno en kindersekstoerisme 2019

In deze rapportage, opgesteld namens de landelijke Tactische Stuurploeg Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, worden de resultaten van de aanpak van kinderpornografie en kindersekstoerisme over 2019 weergegeven.
lees meer

Vrouwenopvang - Eerste hulp bij administratie

Wanneer vrouwen in de vrouwenopvang komen, is het van belang dat er direct een financiële check wordt gedaan. In deze checklist heeft Valente, in samenwerking met de Belastingdienst, de belangrijkste zaken op een rij gezet.
lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl