E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 7 juni 2021

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van start

De Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is deze maand van start gegaan. Het doel van de community is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode en het werken aan veiligheid in gezinnen.
Lees meer

Slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende in beeld bij gemeenten

Er is meer onderzoek nodig naar het niet-gebruik van voorzieningen in het sociaal domein en naar moeilijk zichtbare groepen, zoals slachtoffers van huiselijk geweld. Dat stellen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Lees meer

Kinderopvang komt met verbeterpunten voor implementatie Meldcode

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft een lijst opgesteld met tien specifieke verbeterpunten voor de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de kinderopvang.
Lees meer

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld.
Lees meer

Expositie WIJ... voortaan op twee plaatsen tegelijk

De binnen- en buitenexpositie WIJ... doorbreken de cirkel van geweld staat voortaan op twee plaatsen tegelijk in het land. In totaal zetten meer dan 25 gemeenten/regio’s deze expositie van 28 portretten in.
Lees meer

Nog steeds veel zware gesprekken bij Kindertelefoon

Het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voert over emotionele problemen, is de afgelopen periode wederom toegenomen. Het aantal gesprekken over huiselijk geweld bleef gelijk, maar is nog steeds substantieel hoger dan voor de lockdown.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld

In dit WODC-rapport staan de achtergronden en recidive centraal van daders van huiselijk geweld die in de periode 2008 tot en met 2017 zijn veroordeeld voor een huiselijk-gewelddelict.
Lees meer

Ouders aan het woord

Deze publicatie is een eerste verkenning naar de ervaring van ouders van seksueel uitgebuite kinderen in Nederland. Het project is uitgevoerd binnen de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. 
Lees meer

EenVandaag Opiniepanel: Seksueel overschrijdend gedrag

Wanneer ga je te ver en is het seksueel overschrijdend gedrag? Jonge mannen en vrouwen denken er vaak anders over, zo blijkt uit onderzoek van 3Vraagt onder ruim 2.500 mensen tussen de 16 en 35 jaar.
Lees meer

Toolkit tijdig signaleren en voorkomen van achterlating

Deze toolkit van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) geeft informatie over achterlating van kinderen in het buitenland door hun ouders. Er worden tools voor onderwijsprofessionals aangeboden om achterlating bespreekbaar te maken met leerlingen.
Lees meer

Te lang gebleven in een mishandelingsrelatie

Je bent hoger opgeleid, hebt een goede baan met verantwoordelijkheid, en een rijk sociaal leven. Dan word je geen slachtoffer van partnergeweld toch? Het overkwam Aukje, Maarten en Ester wel. Op FD.nl vertellen zij hun verhaal.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda