E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 1 maart 2021

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Leger des Heils biedt regeling voor slachtoffers misbruik

Het Leger des Heils heeft een compensatieregeling en een nazorgtraject beschikbaar gesteld voor mensen die in het verleden slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik.
Lees meer

Inspecties: gemeenten moeten regie nemen bij aanpak huiselijk geweld

Gemeenten moeten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin. Dat stellen vier inspectiediensten die samenwerken in het Toezicht Sociaal Domein (TSD).
Lees meer

Kamer stemt in met moties voor nader onderzoek huiselijk geweld

Er moet onderzoek gedaan worden naar verbanden tussen seksuele gerichtheid en huiselijk geweld. Ook de noodzaak en wenselijkheid van een expliciete strafbaarstelling van psychisch geweld moet nader worden onderzocht. De Kamer heeft moties die hiervoor werden ingediend, aangenomen.
Lees meer

Aanpak ouderenmishandeling komt onvoldoende van de grond

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is ontevreden over de tot nu toe bereikte resultaten van de aanpak van ouderenmishandeling. Dat liet hij in het tv-programma Zembla weten. "We hebben dus huiswerk te doen."
Lees meer

Slachtofferhulp Nederland lanceert platform 'Voor de helpers'

Slachtofferhulp Nederland heeft een platform voor helpers gelanceerd. Op dit platform vinden bezoekers praktische tips, ondersteuning en handige checklists om slachtoffers te kunnen helpen.
Lees meer

Campagne 'Mamaliefde en Papaliefde is'

Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ gelanceerd. De campagne richt zich op aanstaande ouders in een kwetsbare situatie.
Lees meer

Specialist moet ouderverstoting bij vechtscheiding voorkomen

Er moet een ‘specialist contactverlies’ komen om ouderverstoting bij een vechtscheiding tegen te gaan. Dat heeft demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

Deze infobox van het programma GHNT bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten.
Lees meer

Ouderenmishandeling in de acute zorg

Doel van deze gids is een betere herkenning en aanpak van ouderenmishandeling. Professionals en studenten in zorg en welzijn kunnen de handreiking gebruiken bij signalering en aanpak van de problematiek.
Lees meer

Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld

Wat is het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld? Dit rapport van Atria geeft de resultaten uit een wetenschappelijke literatuurstudie weer.
Lees meer

Overzicht interdepartementale inzet aanpak seksueel geweld

De verschillende departementen die een rol hebben in de aanpak van seksueel geweld zijn de afgelopen jaren meer gaan samenwerken. Onlangs is een overzicht gemaakt van de interdepartementale inzet op het gebied van de preventie en de aanpak van seksueel geweld.
Lees meer

Gesprekshandreiking voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Er is een gesprekshandreiking samengesteld om de uitkomsten van recent onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren. De handreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda