E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - 31 juli 2020

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Chat Veilig Thuis zeker tot einde 2020

De 26 regionale Veilig Thuis organisaties hebben de tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid tot in ieder geval eind dit jaar verlengd. Gemiddeld wordt er zo’n 425 keer per week serieus gechat met een medewerker van Veilig Thuis. 
Lees meer

Pilot vergoeding eigen risico cliënten CSG

Slachtoffers van seksueel geweld komen vanaf september in aanmerking voor een uitkering, als vergoeding van het eigen risico van hun zorgverzekering. Deze tijdelijke regeling is bedoeld voor personen die zorg hebben gekregen in een Centrum Seksueel Geweld (CSG). 
Lees meer

Instroom onderzoeken bij RvdK eerste helft 2020 stabiel

In de eerste helft van 2020 is de instroom van het totaal aantal onderzoeken bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) redelijk stabiel ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het aantal beschermingsonderzoeken is iets gestegen, er is geen toename van het aantal spoedzaken.  
Lees meer

Polen wil uit het Verdrag van Istanbul

De Poolse regering wil zich terugtrekken uit het Verdrag van Istanboel, het mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa dat geweld tegen vrouwen moet voorkomen en bestrijden.  
Lees meer

Gevangenisstraf voor bezit pedohandboek

Het verspreiden, verwerven of  in bezit hebben van een handleiding met tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen wordt expliciet strafbaar gesteld. Er komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan. 
Lees meer

Arnhem wil plan van aanpak huwelijksdwang en achterlating

Scholen in Arnhem moeten gaan bijhouden en melden hoeveel jongeren er na de zomervakantie niet terugkomen. Ook komt er een plan van aanpak tegen huwelijksdwang en achterlating. Dat heeft de Arnhemse gemeenteraad unaniem besloten. 
Lees meer

Eerste podcast programma GHNT

Ter gelegenheid van de eerste 100 dagen van Mattias Gijsbertsen als nieuwe directeur, heeft het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) zijn eerste podcast gepubliceerd.  
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl

Publicaties

Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in Nederland

Om verspreiding van COVID-19 te verminderen, is het belangrijk om fysieke afstand te houden en zoveel mogelijk thuis te blijven (thuisisolatie). In deze studie is gesproken met mensen uit deze kwetsbare groepen en hun begeleiders en mantelzorgers over hun ervaringen met thuisisolatie. 
Lees meer

Richtlijn Kindermishandeling (2020)

Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling. De richtlijn ondersteunt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bij beslissingen omtrent situaties van (vermeende) kindermishandeling. 
Lees meer

Rapport Integrale sturing GHNT

Dit rapport van het programma GHNT dient als hulpmiddel voor gemeenten om, indien nodig, een doorbraak in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te faciliteren. 
Lees meer

Beeldverhaal Stress en opvoeden

Dit beeldverhaal in makkelijke taal helpt ouders met het omgaan met stress. Ook maakt het hen bewust dat slaan en schreeuwen schadelijk is voor kinderen en dat het goed is om hulp te vragen.  
Lees meer

Drie korte video's huwelijksdwang

Met drie korte video's vragen Fier en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating  aandacht voor deze problematiek. Het doel van de serie is om jongeren te laten zien dat ze niet alleen staan. 
Lees meer

Jaarverslag Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling 2019

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) zag in 2019 opnieuw een toename van het aantal adviesvragen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2019. Opvallend was dat ook in 2019 de kinderen om wie het gaat erg jong zijn. 
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl

Agenda