E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - april 2022

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

De bestuurders van Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling hebben een intentieverklaring getekend voor een strategische samenwerking op het gebied van herstelrecht en de bescherming van slachtoffers. 

Lees meer

Ongewenste seksuele aandacht klanten bij 1 op 5 jonge vrouwelijke werknemers

In 2021 gaf 21 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar aan te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Dit blijkt uit de nieuwstee Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Lees meer

KRO-NCRV verwijst structureel naar het Centrum Seksueel Geweld bij uitzendingen rondom seksueel geweld

KRO-NCRV is de eerste omroep in Nederland die structureel naar het CSG gaat verwijzen bij (online) uitzendingen en publicaties waarin seksueel geweld een rol speelt.

Lees meer

Rutgers en Atria starten campagne Generatie Ja…en? rond verschillende behandeling jongens en meisjes

Deze maand lanceren Rutgers en Atria met de campagne Generatie Ja…en? de #IkZegErWatVan. Jongeren bespreken hiermee waarom jongens en meiden vaak verschillend behandeld worden.

Lees meer

Nieuwe website voor omstanders van huiselijk geweld

De nieuwe website 'Waarom ga je niet weg?' is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld: familie, vrienden, buren en collega’s.

Lees meer

Daling verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven daalde het afgelopen jaar met 11 procent. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over verdachten.

Lees meer

Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe en Stichting No Need to Hide werken vanaf nu samen

Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe en Stichting No Need to Hide zijn een samenwerking gestart om de verbinding tussen ervaringsdeskundigheid en professionele deskundigheid op het gebied van seksueel misbruik te vergroten. 

Lees meer

Bijdrage Defence for Children aan VN-rapport over kinderen die extra kwetsbaar zijn voor seksuele uitbuiting

Defence for Children-ECPAT heeft de VN-Speciaal Rapporteur inzake de verkoop en seksuele uitbuiting van kinderen voorzien van een bijdrage waarin staat welke kwetsbaarheden van kinderen in Nederland het risico op seksuele uitbuiting vergroten. 

Lees meer

Mariëtte Hamer gestart als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, is gestart op 5 april 2022. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet bewustwording en een cultuurverandering creëren.

Lees meer

Kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten' verlengd

De geldigheid van het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten' en bijbehorende zelfscan is met onbepaalde tijd verlengd.

Lees meer 

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl.

Publicaties

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

Dit kwaliteitskader heeft als doel gemeenten te ondersteunen in het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams zodat deze kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen en het geweld kunnen stoppen en duurzaam kunnen oplossen.

Lees meer

Kamerbrief hoofdlijnen toekomst Wmo

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen die hij ziet voor de toekomst van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).

Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl.