E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - november 2022

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Week tegen Kindermishandeling

De 10de editie van de Week tegen Kindermishandeling is van start gegaan. Dit jaar is het thema: ‘Praat met elkaar’.

Lees meer

Adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in eerste halfjaar 2022

Veilig Thuis heeft in de eerste helft van 2022 59.985 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld ontvangen en 66.155 adviezen gegeven. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. 

Lees meer

Campagne Centrum Seksueel Geweld om bekendheid 0800-0188 te vergroten

Het Centrum Seksueel Geweld is in oktober een campagne gestart om de bekendheid van hun landelijke telefoonnummer, 0800-0188, te vergroten.

Lees meer

Wetsvoorstel seksuele misdrijven naar Tweede Kamer

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) heeft in oktober het wetsvoorstel seksuele misdrijven naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

Integrale aanpak Switch - onderzoek naar effectiviteit en kosten

Sinds 2018 werken Altra, Blijf Groep, BRight GGZ en De Waag samen in een integraal team om hulp te bieden aan gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid. Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar deze aanpak. Bureau Sinzer maakte een maatschappelijke businesscase.

Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl.

Publicaties

Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2021

Slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De slachtoffermonitor bevat onder andere informatie over de aard en omvang van de groep slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland in de periode 2017-2021. 

Lees meer

Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het Meerjarenplan Zelfbeschikking voor de jaren 2022-2025.

Lees meer

Hoe bescherm je kinderen als het thuis onveilig is?

Longitudinaal onderzoek naar de meerwaarde van de jeugdbescherming.

Lees meer

Kamerbrief over beleidsvisie seksuele gezondheid

Middels deze brief informeren minister Kuipers (VWS) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) de Tweede Kamer over de beleidsvisie en de speerpunten rondom seksuele gezondheid.

Lees meer

Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Combating coercive control and psychological violence against women in the EU Member States

Coercive control en psychologisch geweld zijn twee specifieke vormen van partnergeweld. Dit onderzoek van Eige gaat in op de prevalentie van deze vormen van geweld in de EU-lidstaten.

Lees meer

Brochure ‘Als u wordt gestalkt’ 

In juni verscheen een nieuwe versie van de politiebrochure 'Als u wordt gestalkt'. De brochure is beschikbaar in verschillende talen.

Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl.