E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - maart 2023

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl.
Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Eerste Kamer steunt wetsvoorstellen tegengaan huwelijkse gevangenschap

In de Eerste Kamer zijn twee wetsvoorstellen aangenomen die gericht zijn op het tegengaan van huwelijkse gevangenschap.
Lees meer

Veilig Thuis en vrouwenopvang doen oproep: stop femicide!

Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang roepen het kabinet op om een integrale aanpak te ontwikkelen zodat het aantal gevallen van femicide - de moord op een vrouw omdat ze een vrouw is - omlaag wordt gebracht. 
Lees meer

Politie ontvangt meer meldingen van seksuele misdrijven in 2022

De politie kreeg in 2022 meer meldingen van seksuele misdrijven dan in 2021. Vooral aanrandingen en verkrachtingen werden meer geregistreerd.
Lees meer

Aanpassing wetsvoorstel seksuele misdrijven

Om slachtoffers van ernstige seksuele misdrijven beter te kunnen beschermen wordt het wetsvoorstel seksuele misdrijven op een aantal punten aangepast. 
Lees meer

Vrouwelijke genitale verminking: verbetermogelijkheden voor preventie en toeleiding naar zorg

Tijdens onderzoek van Vina Slev van de GGD Amsterdam werden verschillende mogelijkheden genoemd om de preventie van vrouwelijke genitale verminking en ook de toeleiding naar zorg te verbeteren.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl.

Publicaties

Onderzoek naar sentiment rond thema seksueel grensoverschrijdend gedrag

I&O Research deed onderzoek naar het sentiment dat in Nederland leeft rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Lees meer

Onderzoek naar de toepassing van de meldcode bij nieuwkomersgezinnen

Pharos heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de toepassing van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling bij nieuwkomersgezinnen.
Lees meer

Werkzame elementen MDA++ aanpak. Eindrapport monitoringsonderzoek naar de aanpak in 5 regio’s

Onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar wat de werkzame elementen zijn van de MDA++ aanpak: de intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak bij meervoudige complexe problematiek waarbij er ook sprake is van geweld in gezinnen.
Lees meer

Kenniskaart (ex-)partnergeweld voor sociaal professionals

Movisie heeft een selectie van beschikbare kennis over (ex-)partnergeweld samengebracht in een ‘kenniskaart’. 
Lees meer

Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de 'Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022' gepubliceerd. Het laat zien hoe het in Nederland staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees meer

Een praktijkgericht verkennend onderzoek naar de werkwijze en inbedding van IHV13w in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

IHV13w staat voor Intensieve Hulpverlening Vrijwillig traject 13 weken. De werkwijze is gericht op gezinnen waarbij er sprake is van onveiligheid en waarin ouderproblematiek een rol speelt. Het onderzoek is uitgevoerd door Sietske Dijkstra (Bureau Dijkstra) met medewerking van Margot Bouwens en in opdracht van gemeente Amstelveen en gemeente Aalsmeer.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl.

Agenda