E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - maart 2022

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl. Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Steeds meer zedenzaken niet binnen afgesproken tijd behandeld

Het deel van de zedenzaken dat politie en het Openbaar Ministerie (OM) binnen de afgesproken tijd behandelen, is de afgelopen jaren kleiner geworden en ligt ver onder de norm, blijkt uit cijfers die Nieuwsuur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid opvroeg.

Lees meer

Bestaande methoden niet geschikt voor het schatten van kindermishandeling

Deskundigen zien geen heil in bestaande onderzoeksmethoden om de omvang te schatten van kindermishandeling, blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Peter Wilms en Sam Huberts in opdracht van het WODC.

Lees meer

Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gepresenteerd om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. 

Lees meer

NPO Zapp maakt seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar tijdens themaweek ‘Er zijn grenzen!’

NPO Zapp, NTR en EO slaan de handen ineen om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken voor kinderen, tijdens de themaweek ‘Er zijn grenzen!’ 

Lees meer

Stevigere aanpak voor veiligheid op school

Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders, een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat de Inspectie eerder en harder ingrijpen. 

Lees meer

Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt

Het LKHA startte de campagne 'Herkenbaar?' om meer bekendheid te geven aan huwelijksdwang en achterlating, zodat professionals beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken.

Lees meer

Lancering Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Hart van Brabant

Vorige maand startte het Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in Regio Hart van Brabant. Hier bundelen organisaties hun krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en duurzaam op te lossen.

Lees meer

Exposure-therapie helpt bij PTSS na kindermishandeling

In promotieonderzoek nam Chris Hoeboer de effectiviteit van drie varianten van exposure-therapie onder de loep. Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie voor PTSS na kindermishandeling.

Lees meer

Negatieve reacties staan herstel slachtoffers in de weg

Wat zeg je tegen iemand die iets heftigs heeft meegemaakt? Dat leer je in de gratis online cursus ‘Oordeel uit, aandacht aan’ die Slachtofferhulp Nederland op de Europese Dag van het Slachtoffer (22 februari) lanceerde.

Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl.

Publicaties

Tussenrapport Monitor pilot- en referentiewerkwijzen MDA++

MDA++ is een methode waarbij professionals rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, al dan niet onder een dak, samenwerken. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar deze methode.

Lees meer

Kamerbrief over kindhuwelijken

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop het kabinet optreedt tegen kindhuwelijken. Daarbij legt hij uit waarom hij afziet van het voornemen om kindhuwelijken als regel niet meer te erkennen.

Lees meer

Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld: digitale handleiding RelatieWijs

RelatieWijs is ontwikkeld voor het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. Ook is de methode ontwikkeld om professionals te helpen bij het adequaat reageren op het gedrag.

Lees meer

Kamerbrief over veilig en vrij onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Veilig op school', over veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Lees meer

Routekaart schadelijke praktijken

Vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en eergerelateerd geweld vragen om een specialistische aanpak. Deze routekaart biedt gemeenten en Veilig Thuis-organisaties handvatten om de ketenaanpak van dergelijke schadelijke praktijken te versterken.

Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl.