E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - oktober 2023

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl.
Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

CBS cijfers over moord en doodslag in Nederland

In 2022 kwamen in Nederland 142 mensen om het leven door moord of doodslag, 16 meer dan in 2021. Het aantal vrouwelijke slachtoffers nam toe met 10 (van 38 naar 48), terwijl het aantal mannelijke slachtoffers steeg met 6 (van 88 naar 94). 
Lees meer

Campagne tegen geweld in huiselijke kring stimuleert omstanders het gesprek aan te gaan

Eind augustus 2023 startte de campagne ‘Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’. De campagne liep tot en met 1 oktober 2023 en wordt herhaald in de maand november 2023.
Lees meer

Programmaplan 2023-2026 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vastgesteld

In het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is er een programmaplan opgesteld voor de periode 2023 tot en met 2026. Dit programmaplan is door het ministerie van JenV, het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bestuurlijk vastgesteld.
Lees meer

Minder meldingen bij Meldpunt Kinderporno in 2022

Het Meldpunt Kinderporno kreeg in 2022 minder meldingen binnen over kinderporno. In 2022 bedroeg het totaal aantal meldingen circa 145.000, in 2021 circa 414.000. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Offlimits.
Lees meer

Wetsvoorstel seksuele misdrijven aangenomen door de Tweede Kamer

Op 4 juli is het wetsvoorstel ‘Wet seksuele misdrijven' aangenomen door de Tweede Kamer.
Lees meer

Europese Unie treedt toe tot het ‘Verdrag van Istanbul’

De Europese Unie treedt toe tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit verdrag wordt ook wel het ‘Verdrag van Istanbul’ genoemd.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl.

Publicaties

Kamerbrief over voortgang aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lees meer

Huiselijk geweld: een complex en hardnekkig probleem - resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar wat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling oplevert als het gaat om het terugdringen van partnergeweld en kindermishandeling. 
Lees meer

Maak het bespreekbaar - Onderzoek naar jonge (potentiële) daders van seksueel kindermisbruik

Dit onderzoek van Stop it Now en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen geeft inzicht in (potentieel) daderschap.
Lees meer

Voortgangsbrief aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen op het terrein van de strafrechtelijke aanpak van (online) seksueel geweld.
Lees meer

Eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap - een verkenning naar achtergronden en verschijningsvormen

Verkennend onderzoek van het Kennisplatform Inclusie Samenleven (KIS) naar het voorkomen en de aanpak van eergerelateerd geweld in de Syrische gemeenschap in Nederland.
Lees meer

Onderzoek naar ‘Anders dan incidenteel’-criterium in de Wet tijdelijk huisverbod

Bij huiselijk geweld kan de burgemeester de bewoner een tijdelijk huisverbod opleggen. Dat geldt ook voor een persoon die er ‘anders dan incidenteel’ verblijft. De aanleiding voor dit onderzoek is dat in de praktijk onduidelijkheid blijkt te bestaan over wat moet worden verstaan onder personen die ‘anders dan incidenteel’ in de woning verblijven.
Lees meer

Gesprekshandreiking 'In gesprek over meldcode-dilemma’s. Samen aan de slag met herkenbare casussen’

Augeo Foundation heeft een gesprekshandreiking 'In gesprek over meldcode-dilemma’s. Samen aan de slag met herkenbare casussen’  gemaakt. De gesprekshandreiking is bedoeld voor uitvoerende professionals, aandachtsfunctionarissen en leidinggevenden.
Lees meer

Samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: de ervaringsdeskundige, huisarts en procesregisseurs aan het woord

Om huiselijk geweld en kindermishandeling succesvol aan te pakken is goede samenwerking tussen professionals cruciaal. Een ervaringsdeskundige, een huisarts en twee procesregisseurs delen hun ervaringen.
Lees meer 

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl.

Agenda