E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - mei 2023

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl.
Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Aantal verzoeken om kinderbeschermingsmaatregel gedaald

Het aantal keren dat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter verzocht om een kinderbeschermingsmaatregel is fors gedaald. Dat blijkt uit het jaarbericht ‘Kijk op Kinderbescherming 2022’ van de Raad voor de Kinderbescherming. 
Lees meer

Oplossing voor uitvoeren landelijk Forensisch Medisch Onderzoek komende vier jaar

Bij vormen van fysiek seksueel misbruik bestaat de mogelijkheid om binnen zeven dagen na het delict bewijsmateriaal te verzamelen via een Forensisch Medisch Onderzoek (FMO). Tot maart 2022 voerde het Nederlands Forensisch Instituut deze onderzoeken uit bij kinderen. De komende vier jaar neemt LOEF, Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO deze taak op zich.
Lees meer

Rondetafelgesprek Wetsvoorstel seksuele misdrijven

Op 10 mei 2023 was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel seksuele misdrijven.
Lees meer

Digitale kaart met aanbod traumabehandeling

Trimbos-instituut heeft een digitale kaart ontwikkeld met een overzicht van het traumabehandelaanbod. De kaart is bedoeld voor cliënten, naasten en hupverleners.
Lees meer

Cultuurmakers zetten zich in voor openbreken gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer heeft een groep cultuurmakers bij elkaar gebracht om te helpen het maatschappelijk gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag open te breken.
Lees meer

Aantal slachtoffers seksueel misbruik dat hulp zoekt bij Centrum Seksueel Geweld blijft stijgen

In 2022 is het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat hulp zocht bij het Centrum Seksueel Geweld met 54 procent gestegen ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2022 van het Centrum Seksueel Geweld. 
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl.

Publicaties

In gesprek over meldcode-dilemma’s: gesprekshandreiking

Augeo Foundation heeft een gesprekshandreiking 'In gesprek over meldcode-dilemma's. Samen aan de slag met herkenbare casussen' gemaakt. De handreiking is bedoeld voor uitvoerende professionals, aandachtsfunctionarissen en leidinggevenden. 
Lees meer

Frustratiewijzer: tips en informatie om de samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren

In de Frustratiewijzer van het CCV, Movisie en NJi vindt u vijf veel voorkomende frustraties én oplossingen van professionals in de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de tips en informatie uit de frustratiewijzer helpt u vastgelopen processen weer op gang.
Lees meer

Uitzending televisieprogramma Nadia: 'Ik ben mishandeld door mijn man'

Een op de vijf vrouwen wordt door haar man mishandeld. Waarom doen die mannen dat? Kun je het zien aankomen? En waarom is vluchten zo moeilijk? Presentator Nadia Moussaid gaat hierover in gesprek met gasten en publiek.
Lees meer

Online Veiligheid en Criminaliteit 2022

Publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek met als centrale thema’s: online veiligheid en online criminaliteit.
Lees meer

Onderzoek en factsheets: (potentiële) jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting

Zorg- en expertiseorganisaties Koraal, Fier, Lumens, Pretty Woman/Best Man en Sterk Huis werken samen in het Consortium seksuele uitbuiting jongens en mannen. Dit Consortium deed onderzoek naar de achtergrond en ondersteuningsbehoeften van jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Het heeft de opgedane kennis en inzichten samengebracht in een onderzoeksrapport en factsheets.
Lees meer

Ambulante hulp aan laagtaalvaardige slachtoffers van huiselijk geweld

Verkennend onderzoek van het Kennisplatform Inclusief Samenleven naar hoe ambulante hulporganisaties beter kunnen aansluiten op slachtoffers van huiselijk geweld die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn.
Lees meer

Zelfscan en virtuele kast met lesmaterialen voor hbo-opleidingen

Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben een zelfscan rondom het thema huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld voor curricula van de hbo-opleidingen Pedagogiek, Social Work, Pabo en Verpleegkunde. Ook is er een virtuele kast ontwikkeld met lesmaterialen over het thema.
Lees meer

Onderzoek naar laagdrempelige hulp voor slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar laagdrempelige hulpverlening aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl.

Agenda