E-nieuws Huiselijkgeweld.nl - januari 2023

Nieuwsbrief van de website huiselijkgeweld.nl.
Nieuws, publicaties en bijeenkomsten rond de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Nieuws

Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Op 13 januari verscheen het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.
Lees meer

Aanpak huiselijk geweld verbeterd in 14 gemeenten tijdens monitortraject Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein heeft meegekeken hoe in 14 gemeenten verbeteringen werden doorgevoerd in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen.
Lees meer

Daders seksuele uitbuiting plegen vaak en snel opnieuw ernstige delicten

Uit de Dadermonitor Mensenhandel 2017-2021 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, blijkt dat ruim een derde (36%) van de daders van binnenlandse seksuele uitbuiting binnen twee jaar opnieuw een delict pleegt. 
Lees meer

Project SAMEN: een migrantgerichte aanpak om gendergerelateerd geweld aan te kaarten

In het project SAMEN slaan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en Dokters van de Wereld de handen ineen om alle vormen van seksueel, gendergerelateerd en huiselijk geweld binnen migrantgemeenschappen in Nederland te voorkomen en bestrijden.
Lees meer

Nieuwe leidraad voor scholen over het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

In de leidraad ‘Zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’ vinden scholen een overzicht van maatregelen die ze kunnen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én informatie over hoe te handelen bij (vermoedens van) incidenten. De leidraad is een product van PO-Raad, VO-raad, Stichting School & Veiligheid, Vertrouwensinspectie, Sectorraad Praktijkonderwijs, Sectorraad GO en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Lees meer

Vervolgonderzoek naar aanpak (ex-)partnerstalking door Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken of en hoe de aanpak van stalking door (ex-)partners is verbeterd na het inspectieonderzoek uit 2019 over de aanpak van stalking.
Lees meer

Nieuwe emancipatienota

Als coördinerend minister van Emancipatie heeft minister Dijkgraaf de nieuwe emancipatienota voor de periode 2022-2025 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Daarin is onder andere te lezen welke maatregelen de komende jaren worden genomen om emancipatie en (sociale) veiligheid te bevorderen, en om gendergerelateerd geweld en grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.
Lees meer

Aantal slachtoffers dat zich meldt bij Centrum Seksueel Geweld gestegen

In het nieuwe jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is te lezen dat zich in 2021 meer slachtoffers bij het CSG hebben gemeld dan in het jaar ervoor.
Lees meer

Kijk voor meer nieuws op www.huiselijkgeweld.nl.

Publicaties

Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 2022

Onderzoek naar de prevalentie van slachtofferschap van huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022, onder de bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland. 
Lees meer

Vermoedens van seksueel misbruik bij jonge kinderen tegen de achtergrond van een scheiding en verdenking van de ene naar de andere ouder

Onderzoeksrapport van het Landelijk Psychotraumacentrum in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht.
Lees meer

Regionale aanpak tegen seksueel geweld - landelijke bouwstenen

Bouwstenen die gemeenten en hun samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de inrichting van een regionale aanpak tegen seksueel geweld.
Lees meer

Justitiële verkenningen - Vijf jaar na #MeToo

Themanummer van het tijdschrift 'Justitiële verkenningen' over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Lees meer

360 graden Movisie Talk over seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag

Aflevering van '360 graden Movisie Talk' met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, en met Saskia Daru, senior projectleider bij Movisie.
Lees meer

Wat werkt om online geweld tegen kinderen te voorkomen?

Engelstalige publicatie van de World Health Organization (WHO).
Lees meer

Voortgangsrapportage Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

De eerste voortgangsrapportage over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gaat onder andere in op de resultaten van de afgelopen periode en op de prioriteiten voor de komende maanden.
Lees meer

Kamerbrief over uitvoering motie Ceder over jeugdbeschermingsketen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de opvolging van een motie om onderzoek te doen naar aanvullende maatregelen voor verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen.
Lees meer

Kijk voor meer publicaties op www.huiselijkgeweld.nl.